Wat is vrijgemaakt?

Onze volledige naam is: gereformeerde kerk vrijgemaakt ‘De Ontmoeting’. Waarom die toevoeging vrijgemaakt? Dat is een praktisch toevoeging, die erop duidt, dat we ons in het verleden (in 1944) hebben losgemaakt van andere gereformeerden, die voor het merendeel nu zijn opgegaan in de PKN.

Wij hebben een eigen samenwerkingsverband van ruim 270 plaatselijke gemeenten in Nederland, met samen ruim 120.000 leden, alle leeftijden meegerekend. We hebben een degelijke organisatie voor allerlei zaken van belang, van hulpverlening tot onderwijs. Maar we proberen waar mogelijk ook intensief samen te werken met gelijkgezinden.

http://www.gkv.nl/kennismaken/gereformeerd-vrijgemaakt/hoezo-vrijgemaakt/