Wat is gereformeerd?

De aanwijzingen van Jezus Christus en ook alles wat er in de Bijbel staat, heeft toelichting en bespreking nodig. Die moet goed en actueel zijn. Dat is belangrijk, omdat de Bijbel na een ontstaansgeschiedenis van duizenden jaren, nu alweer ongeveer 1800 jaar is afgerond. Dit is een taak voor de christelijke kerk. De uitleg van de Bijbel, en ook het functioneren van de christelijke kerk zelf, moeten goed en ‘up-to-date’ zijn. Dat is in feite de betekenis van een oudere naam: ‘hervormd’. Letterlijk: opnieuw vorm gegeven.

De naam ‘gereformeerd’ heeft precies dezelfde betekenis: opnieuw vorm gegeven naar de oorspronkelijke bedoeling. Gereformeerd zijn betekent: de oorspronkelijke aanwijzingen van Jezus Christus navolgen, als mensen van nu.

Meer hierover op:

http://www.gkv.nl/kennismaken/gereformeerd-vrijgemaakt/hoezo-gereformeerd/