Waarom bij een gemeente zijn?

Waarom zou je niet helemaal op jezelf blijven als christen? Het lijkt aantrekkelijk: je hebt maar één leider nodig als christen, en dat is: Jezus. Je kunt met Hem in contact blijven door te bidden, dus: waarom nog een gemeente?

Dat is, omdat Jezus zelf ons aanspoort om elkaar op te zoeken, elkaar vast te houden en elkaar te helpen, zolang we hier samen zijn. Hij maakt dit duidelijk met een vergelijking: je weet hoe een menselijk lichaam veel delen heeft, van hoofd tot teen, en van spieren en bloed tot zenuwcellen. Alleen als het compleet is, kan het lichaam goed functioneren. Zo is het met de christelijke gemeente: christenen horen met elkaar verbonden te zijn in gemeenten. Dit is zo mooi, zegt Jezus, dat ik de gemeente: mijn lichaam noem. Mijn lichaam op aarde!

Vragen hierover worden besproken op:

http://www.gelovenindekerk.nl/