Geloven in de praktijk

Geloven betekent in de praktijk, dat je leven richting en structuur krijgt. Geloof heeft je zeker iets te bieden. Je gaat overtuigd voor waarden en normen kiezen, omdat er aanwijzingen van Jezus zijn voor ons leven. De belangrijkste daarvan is zijn opdracht aan ons: Heb elkaar lief. Onvoorwaardelijk.

Maar het heeft ook gevolgen voor je leven. Je kunt erop worden aangekeken dat je gelooft. Want er zijn ook mensen die het maar niets vinden, dat je naar een kerk gaat (om meer van Jezus te horen). Maar ook voor jezelf heeft het gevolgen, want liefhebben betekent ook : liefde geven, en dat kost iets: tijd, toewijding, of een bijdrage.

Het bijzondere van geloven is, dat het je leven beter maakt. Je wordt er rijk van, zelfs als het iets kost. Want je wordt geestelijk rijker. En als je geeft, merk je hoe waar het gezegde is: Het maakt gelukkiger te geven, dan te ontvangen.

Geloven in God en in Jezus, betekent dat je rust vindt, vrede voor je geest.

Dat komt uiteindelijk, door wat Jezus voor ons heeft gedaan, en ook nu doet. Want Jezus leeft, ook nu. Dat is het grote wonder van God en van het geloven: God geeft zijn liefde aan de wereld door Jezus. Jezus houdt van de mensen. Jezus houdt van jou.