Wie zijn wij?

De Ontmoeting is een bloeiende kerkelijke gemeente in Zaltbommel. Wij bestaat uit zo'n 250 leden. Wat opvalt aan de gemeente is de goede verdeling in leeftijden. We zijn gezegend met een grote groep actieve jeugd! We zijn een Gereformeerd- Vrijgemaakte kerk en een flink deel van de gemeente heeft deze kerkelijke achtergrond. Toch groeit het aandeel leden met een niet-Vrijgemaakte achtergrond. Dit zien we terug in verschillende facetten van onze gemeente.

De Ontmoeting is een actieve kerk waarin veel ondernomen wordt. Iedereen heeft een taak in de gemeente, waar ruimte is voor ieders gaven en talenten. Kerk zijn doe je niet in de eerste plaats voor jezelf, maar vooral voor je naaste. Daarom treden we actief naar buiten. Dit doen we door verschillende activiteiten, maar ook individueel in het dagelijks leven.

Historie

De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Zaltbommel is klein begonnen. Na enkele jaren zelfstandig te zijn geweest, moest de kerk in 1952 samengaan met Tiel. De preekplek in Zaltbommel bleef, maar zelfstandig voortbestaan was niet meer mogelijk.
 
Eind 1965 werd de gemeente weer zelfstandig met een ledental van 89. Begin jaren '70 was dit teruggelopen tot 50 mensen. Voorzichtig zette de groei in, tot 90 leden in 1980. In die tijd werd het plan opgevat om het oude zaaltje dat gehuurd werd van een mannenkoor, te verruilen voor een echt kerkgebouw. Wat een geloof moet er voor nodig zijn geweest om met zo weinig mensen een kerk te bouwen!
 
De eerste 10 jaren verandert er qua ledental weinig. in 1990 zijn er 111 leden. Maar dan begint een flinke groei: via 149 in 1993 en 235 in 2000 naar 263 leden nu (waarvan 117 doopleden) Al die tijd deelde Zaltbommel een predikant met Tiel.
 
In 2004 mochten beide gemeenten elk een eigen predikant ontvangen. De kerkzaal is enkele jaren terug flink uitgebreid. Nu zitten we opnieuw "vol". Op een gewone zondagmorgen wordt het steeds moeilijker om een plekje te vinden en bij bijzondere gebeurtenissen zoals doop of belijdenis moeten er flink wat stoelen bijgezet worden.