Opbouw van onze gemeente

Om de gemeente goed te laten functioneren, zijn er verschillende organen en functies. 

De Ontmoeting wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat weer uit de voorganger en ouderlingen.

De voorganger of dominee is de geestelijk leider van de gemeente. Hij gaat voor in de diensten en houdt zicht op het geestelijk welzijn van de gemeente. In De Ontmoeting is de voorganger de enige betaalde, full-time functie. Hij wordt beroepen door de gemeente.

De ouderlingen zorgen voor een goed bestuur van de gemeente. Ook zij houden zich bezig met het geestelijk leven van de gemeenteleden, onder andere door hen te bezoeken. Ouderlingen worden gekozen door de gemeenteleden.

De diakenen richten zich op de praktische zorg aan mensen in allerlei vormen. Ze zorgen ervoor dat giften van de gemeente op de juiste plaats terecht komen. Ook koppelen zij gaven en talenten uit de gemeente aan behoeftes die binnen en buiten de gemeente leven. Ook de diakenen worden gekozen door de gemeenteleden.

De kerkenraad regelt en organiseert niet alles zelf. Hiervoor roepen zijn allerlei commissies en werkgroepen in het leven. Zo is er bijvoorbeeld de CGO (Commissie Gemeente Opbouw) die allerlei taken uitvoert rond de geestelijke groei van De Ontmoeting. Of de CBO (Commissie Beheer en Organisatie) die zorgdraagt over het gebouw, personele zaken en administratie.

Ten slotte heeft iedereen een taak in de gemeente, groot of klein, zodat we écht Lichaam van Christus kunnen zijn!