De kanselkleden

Paars: De kleur van bezinning, ingetogenheid, boete, rouw, voorbereiding en verwachting. Deze kleur behoort bij de adventstijd, de lijdenstijd en een uitvaartplechtigheid. Op het "paarse doek" is het Latijnse kruis verbeeld en de duif (vogel), beeld van de Heilige Geest. Zie onder meer Matt. 3:16. Het kruis is bandgeweven en de duif in contouren geborduurd, evenals de aarde.

 

 
witte_kanselkleed.jpgWit: De kleur van reinheid, schoongewassen zijn, van licht en feest. Hierbij denken we aan Kerst, Pasen, een doopplechtigheid en eventueel bij een huwelijksbevestiging en een uitvaartplechtigheid. Op het "witte doek" is het Latijnse kruis verbeeld en de opgaande zon, het licht. (Joh. 8:12) De oranje en gele stralen accentueren het licht. Het boek is het Woord. (Joh. 1:1-18) Betrouwbaarheid van God en de vredesduif geborduurd met wit, blauw, geel, enz.
 
 
rode_kanselkleed.jpgRood: De kleur van vuur dat verwijst naar de Heilige Geest en ook de kleur van bloed, dat verwijst naar het martelaarschap. Op het "rode doek" is het Latijnse kruis verbeeld. Vogel en vuur (vlam) zijn beelden van de Heilige . Zie onder meer Matt. :16 en Hand 2:3-4. Het rode kleed wordt opgehangen met Pinksteren en bij het bevestigen van een ambtsdrager en bij het doen van openbare geloofsbelijdenis. Ook te gebruiken bij een huwelijksbevestiging.
 
 
groene_kanselkleed.jpgGroen: De kleur van trouw en hoop, leven en toekomst, bidden en werken. Op het "groene doek" ziet u afgebeeld het Latijnse kruis, de regenboog, de duif (vogel) en de aarde. Het kruis is groen, de aarde is eveneens groen geborduurd met wat beginnend kruid, de vogel (duif met palmtakje) beeld van de Heilige Geest (het nieuwe leven) en de regenboog als teken van Gods verbond. (Gen. 9:8-17). Symbool voor de heerlijkheid van God en van zijn engelen. (Openb. 10:1) Het groene kanselkleed wordt opgehangen tussen pinksteren en advent en tussen Kerst en lijdenstijd