Jeugdclub Maranatha (12 t/m 16 jaar)

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar wordt er eens in de twee weken een clubavond georganiseerd. Het doel van deze avonden is om vanuit de kerk een omgeving te creëren waar jongeren graag samenkomen en waarin vriendschappen en vertrouwensbanden worden opgebouwd en versterkt.

Er zijn verschillende groepen, ingedeeld naar leeftijd, variërend van 5 tot 8 jongeren. Elk van deze groepen heeft twee jeugdleiders. Op de ‘gewone’ clubavonden komen de groepen afzonderlijk samen, in de kerk of bij de jongeren thuis, om op een informele en gezellige manier samen te praten over voor de jeugd aansprekende thema’s. ‘FOMO’ (Fear Of Missing Out in mobiele telefoongebruik, ‘telefoonverslaving’), (homo)seksualiteit, het milieu en leven in een niet-christelijke omgeving en je daarin als christen alleen voelen zijn hier voorbeelden van die dit seizoen op aandragen van de jongeren aan de orde kwamen. Deze thema's worden op een creatieve manier gekoppeld aan de bijbel en aan de geloofsbeleving van de jongeren.

Naast deze thema-avonden zijn er ook veel avonden voor sport, spel en ontspanning. Deze worden meestal georganiseerd voor alle jeugdclubgroepen samen. Afgelopen jaar stonden avondjes bowlen en schaatsen op de agenda, speelden de groepen een heus christelijk 30-seconds-spel, werd er een kahoot-quiz-competitie georganiseerd en zelfs ontsnapt uit een Escape Room gebaseerd op het bijbelverhaal van Esther. Daarnaast viert de jeugdclub ieder jaar samen Sinterklaas en worden de leden uitgenodigd voor het jeugdclubgala waarop zij ‘op sjiek’ dineren bij verschillende gezinnen uit de gemeente die een culinair voor-, hoofd- of nagerecht serveren. Ook organiseert de jeugdclub jaarlijks het pannenkoekenrestaurant in de kerk waarvoor gemeenteleden, families en vrienden worden uitgenodigd. De opbrengst is bestemd voor het hoogtepunt van het jeugdclubjaar: het kampweekend waar elk jeugdclubseizoen mee afgetrapt wordt!

Ben je geen lid van De Ontmoeting maar zou je wel naar jeugdclub willen komen? Leuk! Je bent altijd welkom. Bel of stuur even een appje naar Aniek van Harten (06-37199189).