De eredienst

Op zondag komen de leden en evt. gasten samen in de kerk. Een ander woord voor die samenkomsten is eredienst. De begrippen dienen en eren komen in dit woord samen.

Tijdens deze diensten wordt er gebeden, een overdenking gehouden (preek) en worden er lofliederen (Psalmen, gezangen en liederen) gezongen. Daarnaast staan we stil bij Gods richtlijnen voor ons leven of wordt er een korte geloofsbelijdenis gezongen of gelezen.

Tijdens een eredienst kan ook de viering van het heilig avondmaal (± 7x per jaar) worden gehouden, de doop worden bediend of belijdenis worden gedaan.

Het geloof beperkt zich niet enkel tot het kerkgebouw, de zondagse diensten en de mensen die daar 'kerken'. Het geloof is de dagelijkse bekering tot God door de wereldwijde kerk van Jezus Christus. De kerkdeuren staan open voor iedereen. Voor een ieder die lid is, maar óók voor een ieder die een kijkje wil komen nemen. En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u graag antwoord.

Voor de allerkleinste kinderen is er elke zondag (ochtend en middag) een crèche.