Contact informatie

Predikant   Kosters  
Ds. R. Sietsma M. van Harten
Tjalkstraat 21 Frans Halsstraat 19
Postbus 217 Postbus 217
5300AE Zaltbommel 5300AE Zaltbommel
0418-841934 0418-512775
  rsietsma@gkv.nl   koster@gkvzaltbommel.nl
Scriba      
A. van Houwelingen J.A. Pruijsen
Hertog Karellaan 37 Tjalkstraat 10
Postbus 217 Postbus 217
5300AE Zaltbommel 5300AE Zaltbommel
0418-540124 0418-511998
  scriba@gkvzaltbommel.nl   koster@gkvzaltbommel.nl
Kerkelijk bureau   Webmaster  
A. van Houwelingen H.M. van Opstal
Hertog Karellaan 37 Botterstraat 5
Postbus 217 5301TT Zaltbommel
5300AE Zaltbommel 0418-841157
0418-540124  
  kerkelijkbureau@gkvzaltbommel.nl   webmaster@gkvzaltbommel.nl
Diaconie    Kerkgebouw  
ko edskes E. Edskes kerkgebouw Nieuwe Tijningen 3
Gisbert Schairtweg 42 Postbus 217
5301XC Zaltbommel 5300AE Zaltbommel
0418-513784 0418-515758
diaconie@gkvzaltbommel.nl  

Rekeningnummer diaconie: NL85 RABO 037 431 9197